Privacy Voorwaarden

Contactgegevens:

www.sound-factory.nl

Sound Factory B.V.

Akeleibaan 60

2908KA Capelle aan den IJssel

The Netherlands

Contact: service@sound-factory.nl

 

  Over onze Privacy Policy

  Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze webshop gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

  Als u een bestelling plaatst bij Sound Factory B.V., hierna te noemen als SF, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer, en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Daarnaast verwerkt SF ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Persoonsgegevens die Sound Factory B.V. verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

  Gebruik van onze diensten

  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SF of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  Doeleinden

  Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

  Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

  SF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  SF verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgt SF er voor dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

  Gebruik cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heeft u een andere vraag over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar service@sound-factory.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

  Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

  SF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via service@sound-factory.nl.